Context

We schrijven vrijdag, 13 maart 2020. De COVID-19 pandemie bereikt ons land. Wat volgt is een wekenlang uitgangsverbod en een complete stillegging van het openbare leven. Een nieuwe realiteit ontvouwt zich: afstandsonderwijs, thuis werken, maaltijdboxen, e-peritieven, vlot verkeer op de ring, maar ook groeiende afstandelijkheid, toenemende smetvrees, vereenzaming, dieper wordende kloof tussen rijk en arm, steeds langere rijen en nijpendere tekorten bij de voedselbanken… De zwaarste crisis sinds de tweede wereldoorlog dient zich aan, wordt gezegd. De toekomst zal het uitwijzen. Maar, zoals John F. Kennedy wist: het woord crisis wordt in het Chinees met twee tekens geschreven. Het eerste betekent gevaar, het tweede opportuniteit.

Als zaakvoerder van Bookman Artist Management ben ik sinds 2004 actief in de cultuursector. Ter indijking van de pandemie, wordt van overheidswege beslist om concerten te verbieden. Het regent annuleringen en ik heb de handen vol met redden wat er te redden valt. In de praktijk betekent dat: zoveel mogelijk concerten proberen omboeken naar een latere datum of compensatieregelingen onderhandelen. De omzet daalt met ruim 80%. Gelukkig komen sociale opvangmechanismen langzaam maar zeker op gang en zijn organisatoren bereid om voorschotten te betalen. We houden het hoofd boven water en zien de toekomst hoopvol tegemoet.

 

Een nieuw begin

Het is maandag,  4 mei 2020. Fase 1a van de exitstrategie treedt in werking. Het einde van de lockdown valt nagenoeg samen met het einde van mijn drie jaar durende basisopleiding Intuïtieve Ontwikkeling. Het was een ontzettend interessant, bij momenten emotioneel, maar altijd deugddoend en zinvol leertraject.

De ontwikkelde vaardigheden vinden hun ingang in mijn dagelijks leven en het verlangen groeit om ze ook in mijn professionele activiteit als artist manager te integreren.

Blijf in je kot’ schept de ideale omstandigheden om daarover na te denken. De tijd staat stil. Ik voel dat er iets borrelt. Ik ben nieuwsgierig, maar ik zie het niet scherp, ik kan het niet benoemen. Ik laat het los, in vertrouwen dat het zich op het juiste moment zal aandienen…

Geheel onverwacht, maar gelukkig alert, tijdens een van de laatste lessen, wordt de sluier opgelicht en zie ik als bij wonder, het gehele plaatje, helder en scherp. De les handelt over Chronos en Kairos, twee goden uit de Griekse mythologie. Dankbaar voor die onthulling en in de flow van positieve energie, schrijf ik diezelfde avond, tot vroeg in de ochtend, mijn concept uit. Het gaat snel. Ik kan mijn gedachten nauwelijks volgen. Ik koop kairos-concerts.be en ik geef mijn webmaster de opdracht om alvast de structuur van een nieuwe website voor te bereiden.

Kairos Concerts is een feit. Het is woensdag, 29 april 2020.

 

Chronos en Kairos

In de Griekse mythologie zijn goden vaak de personificatie van een abstract begrip dat belangrijk is in het leven van de mens. Zo is de god Chronos de personificatie van de meetbare, lineaire kloktijd en staat Kairos voor het juiste moment en de ideale maat.

De Chronos-tijd is de tijd waarin onze Westerse wereld georganiseerd is, waarin gebeurtenissen zich situeren in verleden, heden en toekomst. Het is de tijd die ons in staat stelt om ons leven van elke dag te regelen. Maar, het is ook de tijd die ons soms angst aanjaagt omdat die ons dreigt te ontglippen, de tijd die genadeloos voortschrijdt, repetitief en onderwerpend, de tijd die kan aanvoelen als een nauwsluitend keurslijf om ons heen. Het is de tijd waar we er altijd te weinig van hebben…

 De Kairos-tijd is de tijd waarin we loskomen van de lineaire kloktijd. Het is geen beweging van links naar rechts op een tijdslijn, maar een verticale beweging, naar beneden, die leidt tot verdieping en verstilling. Het is de tijd van creativiteit en vruchtbaarheid, de tijd waarin zich nieuwe ideeën en verhelderende inzichten ontvouwen. Het is de tijd waarin we geïnspireerd worden, het is de innerlijke tijd, waarvoor aandacht, rust en overgave nodig is.

 

Twee soorten tijd

In ons leven is de tijd belangrijk, maar we zijn er ons niet altijd meer van bewust dat er twee soorten zijn, beiden noodzakelijk en waardevol. Vanzelfsprekend gaat het om het vinden van de juiste balans ertussen. Echter, in de loop der jaren, is die balans verstoord. Voor sommigen is er alleen nog maar Chronos-tijd, als tiranniek leidende en stresserende maat voor alles.

Gelukkig, komt er langzaam maar zeker een beweging op gang waarin de ratrace van elke dag in vraag wordt gesteld. Mensen erkennen de nood aan meer verbondenheid met zichzelf en de natuur. Mensen willen meer tijd om te genieten. Mensen zijn bereid om indien nodig, in te leveren op materieel comfort in ruil voor meer zelfbeschikking.

 

Visie

Ik geloof dat muziek als kunstvorm bij uitstek het potentieel heeft mensen te beroeren in het diepste van hun Zijn. Voor diegenen die ervoor kiezen, kan muziek gangmaker zijn om tot Kairotische ervaringen te komen. Zodoende kan muziek hefboom zijn voor persoonlijke ontwikkeling, groeiend bewustzijn en dus voor meer maatschappelijk welzijn.

 

Missie

Kairos Concerts heeft als missie bij te dragen aan het herstellen van de balans tussen Chronos en Kairos, door mensen op het juiste moment, in de ideale omstandigheden, samen te brengen, hen uit te nodigen om zich open te stellen voor de weldadigheid van muziek en zodoende fijngevoelig te zijn voor datgene wat zich liefdevol wil ontsluieren.